TOP CASINO SECRETS

Top Casino Secrets

Top Casino Secrets

Blog Article

Bij TOTO willen we zeker weten dat de gegevens van onze spelers kloppen. Wil je on the internet meespelen? Dan vragen we je je gegevens te verifiëren through iDIN. Hierbij maak je gebruik van de veilige en vertrouwde inlogmethode van jouw bank.

De spelen en het platform zijn eigendom van Oryx Gaming Restricted of andere partners van 711 BV, die above de exclusieve rechten beschikken. 711 BV blijft in ieder geval de eindverantwoordelijke van de spelen en de Website en beschikt more than de gebruiksrechten van deze spelen en het platform.

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door de Speler. Bijgevolg kan 711 BV in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de Speler wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Web-site door derden.

Het is de Speler niet toegelaten om een Gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken fulfilled een andere speler.

De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van 711 BV, te verwijzen naar de Web page of de spelen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, zich te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden;

Deze termijn kan echter langer zijn indien de betalingen tijdens het weekend of op feestdagen gebeuren. De betalingen worden op dezelfde dag van het verzoek tot opname aan de banken overgemaakt indien er geen externe controles verricht moeten worden doorway bijvoorbeeld sport vendors of andere derde partijen.

De toegang tot de Web page en de deelname aan de spelen die worden aangeboden op de Internet site is voorbehouden voor Spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de Web-site.

Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door 711 BV geautoriseerd gebruik van de Web site of de spelen, satisfied inbegrip van het gebruik van het Gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs satisfied zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debet kaarten, of het witwassen van geld;

De Speler gaat ermee akkoord dat 711 BV, zowel op de Web page als op die van de partners, de Gebruikersnaam van de Speler vermeldt wanneer de Speler een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

De Speler verbindt zich ertoe om geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen wordpress business of het Spelersaccount van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

Overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen en de nationale wetgeving tot omzetting ervan in de lidstaten, wordt er in het opgemerkt dat de inschrijving van de Speler zoals weergegeven in artikel 5 van de Overeenkomst, wanneer de Speler het vakje voor "Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en geaccepteerd" heeft aangevinkt, wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle overeenkomsten die eerder zijn gesloten door de Partijen betreffende de toegang tot de Internet site en de deelname aan de on the net kansspelen.

Elke keer de Speler verbinding maakt met de Web page moet het wachtwoord opgegeven worden om te kunnen worden geïdentificeerd door 711 BV. Alleen de login/gebruikersnaam kan op voorhand worden ingesteld.

Het gebruik van de Web site en de spelen wordt verleend voor persoonlijk gebruik door de Speler die zich op voorhand en naar behoren heeft geregistreerd. De Speler kan in geen geval toestemming geven aan een derde om het Gebruikersaccount, het wachtwoord of de identiteit van de Speler te gebruiken om toegang te krijgen tot de Internet site of de spelen.

Report this page